Miasto Radymno otrzymało dofinansowanie w wysokości

450 000 zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

na budowę budynku socjalnego z szatniami i sanitariatami przy stadionie sportowym
wraz z małym parkingiem i nowoczesnym oświetleniem boiska.
Realizacja inwestycji pozwoli na polepszenie warunków sportowo-rekreacyjnych do uprawiania sportu
jak również polepszenie warunków do organizowania zawodów sportowych.