13 kwietnia 2021 r., o godz. 15.00
odbędzie się nadzwyczajna XXXI sesja Rady Miasta Radymna
posiedzenie zdalne

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. – projekt 24/XXXI.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 r. – projekt 25/XXXI.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Miasta Radymna oraz określenia sezonu kąpielowego – projekt 26/XXXI.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Radymno – projekt 27/XXXI.
  7. Zakończenie obrad sesji.

Nagrania z sesji są pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/2919/rada-miasta-radymna.htm