Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ks. prał. Czesława Jaworskiego

proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca w latach 2006 – 2015
oraz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w latach 2015 – 2018,
dziekana dekanatu Radymno I.
Rodzinie Księdza Prałata składamy wyrazy serdecznego żalu i współczucia.

Eksporta odbędzie się w czwartek, 22 kwietnia 2021 r., godz. 19.00
w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie.

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 23 kwietnia 2021 r., godz. 10.00,
w parafii św. Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku koło Rzeszowa.