Komendant Komisariatu Policji w Radymnie asp. szt. Wiesław Łyżeń informuje, że w ramach planu działania priorytetowego dla naszego miasta, szczególnym nadzorem został objęty teren zalewu ZEK, teren plaży i pasażu pieszo-rowerowego. Działania Policji mają na celu zlikwidowanie zagrożeń, zakłóceń spokoju i porządku publicznego, zaśmiecania terenu oraz niszczenia mienia. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest starszy dzielnicowy miasta Radymna, sierż. szt. Mateusz Szynal (tel. 572 908 545).

Przypominamy także, że teren ten jest objęty monitoringiem wizyjnym, dzięki któremu można zidentyfikować sprawców wykroczeń. Urząd Miasta współpracuje z Komisariatem Policji, żeby wyeliminować występujące na tym terenie zagrożenia i zapewnić Mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.