Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Janusza Wajhajmera

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej,
Sekretarza Miasta Radymna w latach 2015-2019,
naszego drogiego Kolegi i Przełożonego
Pamięć o Jego życzliwości, cieple, poczuciu humoru
i serdecznym uśmiechu pozostanie w nas na zawsze.
Rodzinie Pana Kierownika składamy wyrazy najgłębszego żalu i współczucia.

nekrolog