Zakończone zostały prace związane z remontem drogi polnej łączącej ulicę Zieloną z ulicą Błonie na odcinku 1050 mb. W ramach prac wykonano: przygotowanie podłoża, wyrównanie istniejącej nawierzchni dróg polnych spycharką, rozwiezienie wraz z załadunkiem skruszonego betonu rozplantowanie oraz uwałowanie nawierzchni wraz z profilowaniem poboczy.

[nggallery id=176]