8 czerwca 2021 r., o godz. 15.00
odbędzie się nadzwyczajna XXXIII sesja Rady Miasta Radymna
posiedzenie zdalne

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 – projekt 35/XXXIII.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – projekt 36/XXXIII.
  5. Zakończenie obrad sesji.

Nagrania z sesji są pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/2919/rada-miasta-radymna.htm