Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniu komputerowym realizowanym w ramach „Podkarpackiego Programu Włączenia Cyfrowego”. Szkolenie będzie realizowane w 5 obszarach kompetencji: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów.

Kryteria:

  • osoby w wieku 25 lat i więcej (szczególnie zapraszamy osoby 60+),
  • osoby nieprowadzące działalności gospodarczej,
  • osoby uczące się, pracujące lub zamieszkałe w województwie podkarpackim.

Zajęcia prowadzone będą w 10-osobowych grupach. Każdy uczestnik bezpłatnie otrzyma podręcznik szkoleniowy i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zajęcia rozpoczną się po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia pod numerem telefonu: 504 281 835

 

szkolenie komputerowe