Szanowni Państwo!

Strategia rozwoju miasta jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Miasta, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższych kilka lat. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem miasta i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania miasta, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, a w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Miasta Radymna!

W związku z tym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszego miasta. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”. Można też pobrać ankietę, wypełnić ją oraz przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres email: fundusze@radymno.pl albo złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta Radymna.

Do pobrania: