100 000 zł w Budżecie Obywatelskim Miasta Radymna

Burmistrz Miasta Radymna

Mieczysław Piziurny

zaprasza wszystkich mieszkańców

do składania projektów

do Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2022

Wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający propozycję zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego można złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pokój nr 14, I piętro lub wysłać na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Miasta Radymna na rok 2021 – formularz zgłoszeniowy” lub wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres – sekretariat@radymno.pl

Formularze zgłoszeniowe dostępne na naszej stornie internetowej www.radymno.pl w zakładce „Budżet Obywatelski Miasta Radymna na 2022 rok”

ZŁÓŻ PROJEKT!!!

Zgłoszenia przyjmujemy od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 roku.

 

Download Download Download

Uchwała Nr XXXII/235/2021 Rady Miasta Radymna z dnia 1 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Radymna w sprawie „Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2022