Burmistrz Miasta Radymna

Mieczysław Piziurny

zaprasza wszystkich mieszkańców

do składania projektów

do Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2022

Wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający propozycję zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego można złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pokój nr 14, I piętro lub wysłać na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Miasta Radymna na rok 2021 – formularz zgłoszeniowy” lub wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres – sekretariat@radymno.pl

Formularze zgłoszeniowe dostępne na naszej stornie internetowej www.radymno.pl w zakładce „Budżet Obywatelski Miasta Radymna na 2022 rok”

ZŁÓŻ PROJEKT!!!

Zgłoszenia przyjmujemy od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 roku.

 

Download Download Download

Uchwała Nr XXXII/235/2021 Rady Miasta Radymna z dnia 1 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Radymna w sprawie „Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2022