Czy wiesz że Uchwała antysmogowa nakłada obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012)???
Terminy graniczne:

  • Do 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamionowej,
  • Do 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
  • Do 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
  • Do 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • Bezterminowo w przypadku kotła na węgiel lub drewno spełniającego wymagania klasy 5.

W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.
Ponadto od 1 czerwca 2018 roku we wszystkich instalacjach wskazanych w uchwale zakazuje się stosowania:
Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych
z ich wykorzystaniem,
Paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
Biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%.
Skąd wziąć pieniądze na wymianę mojego kotła??? Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z programu Czyste powietrze w ramach którego oferowane są dotacje oraz pożyczki na wymian ę kotłów i pieców, montaż odnawialnych źródeł energii ,
termomodernizacj ę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wnioski można składać:
przez serwis „gov.pl”, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, w gminach oraz bankach, które przystąpiły do programu.
ZA NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ GROZI MANDAT DO 500 ZŁ LUB KARA GRZYWNY DO 5000 ZŁ

Download