W sobotę 14 sierpnia odbyło się uroczyste zakończenie przebudowy ul. Jana Pawła II, ul. Pogodnej oraz ulic przyległych, zrealizowanej dzięki środkom finansowym z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych Miasta Radymna. W ramach przebudowy wykonano kompleksową przebudowę dróg, modernizację sieci wodociągowej, oraz remont ciągu pieszo rowerowego. Kwota dofinansowania wyniosła 3.800.000zł, tymczasem całkowity koszt inwestycji to 6.600.000 zł. W latach 2017 – 2021 dodatkowo wykonana została modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz montaż oświetlenia ulicznego. Całkowita wartość inwestycji licząc od 2017 roku stanowi blisko 10.000.000 zł.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Anna Schmidt – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej , Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Marta Jakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Pacek – Przewodniczący Rady Miasta Radymna, Mieczysław Piziurny – Burmistrz Miasta Radymna, Lesław Kotyla – Przewodniczący Rady Osiedla nr 2 w Radymnie, Bogusław Bijoś – prezes firmy GEO Sp. z o.o., Marek Sobolewski – Radny Powiatu Jarosławskiego.

[rl_gallery id=”9169″]