Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza mieszkańców Gmin Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno i Roźwienica oraz Miasta Radymna do udziału w spotkaniach informacyjnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz poprawy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.
Mieszkańców Miasta Radymna zapraszamy do Urzędu Gminy w Laszkach 07.09.2021 r. godz. 10:00

Szczegółowa informacja została zamieszczona na stronie internetowej LGD pod linkiem: http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/spotkania-informacyjne-dla-mieszkancow-obszaru-lgd,1400.html

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje również, że w we wskazanym wyżej terminie i lokalizacji ale o godzinie 11:00 LGD przeprowadzi szkolenia/warsztaty z zakresu tematyki Smart Village.

Szczegółowa informacja została zamieszczona na stronie internetowej LGD pod linkiem: http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-szkoleniach-warsztatach-z-zakresu-smart-village,1401.html

[rl_gallery id=”9243″]