Miasto Radymno zakończyło realizację projektu obejmującego modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2021.

W ramach projektu zmodernizowano drogę o długości 200 m i szerokości 3,00 m.

droga dojazdowa 4

droga dojazdowa 3

 

droga dojazdowa 1

droga dojazdowa 1