Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski 2022 – wyniki weryfikacji wniosków

wpis w: Aktualności | 0

Wyniki weryfikacji wniosków złożonych
w ramach budżetu obywatelskiego:

 

Lp.

Numer ewidencyjny

Tytuł zadania

Szacunkowy koszt

Charakterystyka zadania

 

PRZYJĘTY – typ zadań 2

1BO/2/2021

BO/3/2021

Plac zabaw w centralnej części Miasta  100 000,00Lokalizacja: teren w pobliżu Urzędu Miasta, obok siłowni.

Projekt zakłada budowę placu zabaw składającego się z huśtawek, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej.

Projekt ma na celu stworzenie rodzicom i dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.

2
3BO/6/2021Budka dla spikera, nagłośnienie oraz tablica wyników na stadionie miejskim w Radymnie  70 000,00 

Lokalizacja: Stadion miejski w Radymnie.

Projekt zakłada budowę budki spikera, nagłośnienie wraz z montażem oraz montaż nowoczesnej tablicy elektronicznej.

Realizacja projektu podniesie atrakcyjność spotkań sportowych oraz przyczyni się do unowocześnienia stadionu miejskiego w Radymnie.

PRZYJĘTY – typ zadań 3
4BO/1/2021Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy kąpielisku miejskim „ZEK” Radymno  29 900,00 

Lokalizacja: Zalew ZEK, teren przy plaży miejskiej w Radymnie.

Projekt zakłada stworzenie 4 wierzbowych altan wraz z ozdobnymi płotkami, 4 drewnianymi ławkami oraz zasadzenie 8 wierzb.

Dzięki realizacji zadania powstanie malowniczy wierzbowy zakątek, który będzie dawał cień i odpoczynek plażowiczom i spacerowiczom

5BO/5/2021Siłownia zewnętrzna  25 000,00 

Lokalizacja: Plac zabaw ulica Kolejowa.

Projekt zakłada utworzenie siłowni zewnętrznej obok istniejącego placu zabaw.

Projekt ma na celu poprawienie kondycji fizycznej i ruchowej.

ODRZUCONY
6BO/4/2021Bezpieczne i zielone przedszkoleWniosek odrzucony ze względów formalnych.

Zgodnie z § 5 ust. 2 „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2022” Wnioskodawcą może być tylko mieszkaniec, który jest osobą fizyczną zamieszkującą teren miasta.

Wnioskodawcą przedmiotowego wniosku jest Stowarzyszenie, które jest osobą prawną a nie osobą fizyczną.

Teren, na którym miał zostać zrealizowany projekt, jest przekazany w trwały zarząd i Miasto nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością. Z efektów realizacji zadania nie będzie mógł  korzystać ogół mieszkańców.

Zgodnie z Zasadami i trybem przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2022, w przypadku odrzucenia projektu w  wyniku weryfikacji, Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania.

Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania informacji o wynikach weryfikacji zgłoszonych projektów, tj. do 20 września br.

Do pobrania: