Zakończyło się liczenie i weryfikacja głosów w tegorocznym głosowaniu nad budżetem obywatelskim miasta Radymna. Mieszkańcy zdecydowali, na jakie zadania zostanie wydane 100 000,00 złotych.

 

Numer zadania

Nazwa zadania

Liczba oddanych głosów

BO/1/2021

Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy kąpielisku miejskim „ZEK” Radymno

388

BO/6/2021

Budka dla spikera, nagłośnienie oraz tablica wyników na stadionie miejskim w Radymnie

370

BO/5/2021

Siłownia zewnętrzna

242

BO/2/2021

BO/3/2021

Plac zabaw w centralnej części Miasta

153

Do realizacji przekazane zostaną projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w budżecie obywatelskim.

Realizacja projektów wybranych w głosowaniu przez mieszkańców Miasta Radymna nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miasta Radymna uchwały budżetowej na rok 2022.

Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2022 spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wzięcie udziału w głosowaniu.

[rl_gallery id=”9349″]