Zgodnie z komunikatem Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji związanego z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada br. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie nowego dowodu osobistego zawierającego odciski palców uprzejmie informujemy, że obsługa interesantów w dniu 5 listopada w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Sekcja Dowody Osobiste realizowana będzie tylko do godziny 11.30. Po tym czasie składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego będzie niemożliwe, do czasu wdrożenia nowej wersji systemu.