Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 10 listopada rozpoczyna nabór wniosków do XXI edycji rekrutacji w ramach projektu pt. „Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

W ramach projektu przedsiębiorcy z subregionu przemyskiego (powiaty: Miasto Przemyśl, przemyski, jarosławski, lubaczowski, przeworski) mogą otrzymać dofinansowanie na szkolenia pracowników. Z dotacji mogą skorzystać także właściciele przedsiębiorstw.

[rl_gallery id=”9538″]