W czwartek 18 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzona na terenie Miasta Radymna głośna próba uruchomienia systemów alarmowych w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia Krajowego Systemu Alarmowania pod kryptonimem „PATROL – 21” organizowanego przez Centrum Dyspozycyjne – Centralny Ośrodek Alarmowania.

W trakcie próby zostaną wyemitowane sygnały alarmowe obowiązujące na obszarze kraju:

1) akustyczny sygnał alarmowy: „ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;

2) akustyczny sygnał alarmowy: „odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.