Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dziękujemy Wam za trudną i odpowiedzialną pracę, wymagającą ogromnego zaangażowania. Codziennie stykacie się Państwo z ludzkimi problemami. W swoich działaniach musicie wykazać
się profesjonalizmem zawodowym, troską, ciepłem i empatią.
W tym wyjątkowym dniu życzymy wszystkim pracownikom socjalnym wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, a także siły i motywacji do przezwyciężania trudów ludzkiego życia.

 

                                  Burmistrz
                         Mieczysław Piziurny

               Przewodniczący Rady Miasta
                          Andrzej Pacek