Od 17.11.2021 r. do 25.11.2021 r. trwają konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

Projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest tutaj oraz w Urzędzie Miasta Radymna (pokój nr 11). Wypełnione formularze dot. konsultacji należy dostarczyć do Urzędu Miasta Radymna ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno lub przesłać skan dokumentu e-mailem na adres skretariat@radymno.pl. do 25 listopada, do godziny 14.00.