Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 sięgnęła po środki z rządowego programu „Laboratoria przyszłości”. Jego głównym celem jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród uczniów oraz wsparcie placówek edukacyjnych w zakupie innowacyjnych pomocy dydaktycznych. Na ten cel rząd przeznaczył miliard złotych. Przeszło 126 tys. zł z tej puli trafi do SP w Radymnie. Dofinansowanie pokrywa 100 procent kosztów zakupu, więc zastrzyk finansowy jest niebagatelny.

Od 1 września 2022 każda szkoła musi być wyposażona w drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.) i stacje lutownicze. Grant przyznany naszej placówce pozwoli spełnić te wymagania, przede wszystkim jednak jest świetną inwestycją w przyszłość najmłodszego pokolenia naszych mieszkańców.