Zgodnie z § 7 ust 2 Zarządzenia nr 113/2021 Burmistrza Miasta Radymna z dnia 26 października 2021
r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Miasta
Radymna na lata 2021-2030 Burmistrz Miasta Radymna przedstawia Raport z konsultacji.

Dokument do pobrania tutaj:Download