Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji na wymianę źródła ciepła lub prac z zakresu termomodernizacji swojego domu do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Celem spotkania jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących programu, przedstawienie warunków jakie trzeba spełnić aby uzyskać dotację oraz aspektów technicznych związanych z realizacją działań podlegających dofinansowaniu.

Spotkanie odbędzie się 15.12.2021 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta Radymna przy ulicy Lwowskiej 20 – pokój nr 22.

Spotkanie zorganizowane będzie zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.