Zgodnie z zarządzeniem nr 137/2021 Burmistrza Miasta Radymna 7 stycznia 2022 został ustalony dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Radymna w zamian za święto przypadające w sobotę  – 1 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna:

art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U.2021.1372 z późn. zm.),

art. art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy (Dz.U.2020. 1320 z późn. zm.)