Dziś, 27 grudnia po raz pierwszy w historii obchodzimy nowe święto państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Ustawę ustanawiającą nowe święto Sejm RP przyjął 1 października br. Niecały miesiąc  później, bo 28 października jednogłośnie poparł ją Senat. 23 listopada, w historycznym miejscu, w dawnym poznańskim Hotelu Bazar, podpisał ją Prezydent Andrzej Duda.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło spontanicznie 27 grudnia 1918 roku, a więc dokładnie 103 lata temu. Po podpisaniu rozejmu 11 listopada 1918 kończącego I wojnę światową Prowincja Poznańska pozostała poza granicami państwa Polskiego, pomimo tego, że większość jej mieszkańców stanowili Polacy. Stan ten wywołał napięcie społeczne i uruchomił dążenia polskiej społeczności do przeprowadzenia powrotu ziem dawnego zaboru pruskiego do odradzającej się Rzeczpospolitej. Iskrą, która zainicjowała wybuch narodowego zrywu było przybycie 26 grudnia 1918 roku do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego. Kompozytor, przyszły premier, owacyjnie witany w mieście wygłosił płomienne przemówienie przed hotelem Bazar. Dzień później w centrum Poznania Niemcy urządzili paradę wojskową, podczas której dochodziło do aktów wrogości względem polskiej społeczności. Doszło do zamieszek, które przerodziły się w regularne walki, podjęte następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. W ciągu kilku następnych dni i tygodni Powstańcy opanowali niemal całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych (Bydgoszcz, Piła) i południowo-wschodnich (Leszno, Rawicz) obrzeży. Powstanie zakończyło się sukcesem 16 lutego 1919 r. Podpisany tego dnia rozejm w Trewirze pomiędzy Niemcami, a państwami Ententy uznawał front wielkopolski za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował natomiast podpisany 28 czerwca 1919 traktat wersalski, w wyniku którego do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.

Powrót ten okupiony został ofiarą blisko 2,5 tys. osób poległych oraz 6 tys. rannych.