Najważniejszą decyzją podjętą podczas XXXIX Sesji Rady Miasta Radymna było jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2022 rok. Przewiduje ona, po autopoprawkach, dochody miasta w wysokości 28 954 423,76 zł oraz wydatki w kwocie 28 590 223,76 zł, w tym wydatki majątkowe na poziomie 5 669 900 zł. To jeden z najbardziej proinwestycyjnych budżetów miasta w ostatnich latach.

–  Budżet ten zakłada, oprócz zapewnienia środków finansowych na wydatki obligatoryjne również duże wydatki na inwestycje. Nie ukrywam, że jestem zadowolony z budżetu miasta na 2022 ponieważ realizują się moje plany i obietnice, składane wyborcom oraz wysokiej radzie – mówił tuż po uchwaleniu budżetu burmistrz Mieczysław Piziurny. – Cieszę się bardzo, że miasto uzyskało bardzo duże środki  z Polskiego Ładu,  w wysokości 12 milionów 581 tys.  zł z podziałem  na przebudowę dróg i remont budynku szkoły przy ulicy Lwowskiej – dodawał, składając przy tym podziękowania dla Rządu RP za skierowanie tak dużego wsparcia finansowego do Radymna.

Jak stwierdził Burmistrz Miasta Radymna M. Piziurny przedsięwzięcia realizowane w ramach Polskiego Ładu to nie jedyne inwestycje zaplanowane na przyszły rok. Zapowiedział sfinalizowanie projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego tj. modernizację stadionu miejskiego oraz rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej przy zalewie ZEK. Ponadto planowane jest stworzenie dokumentacji połączenia dwóch Stacji Uzdatniania Wody, obsługujących miasto i gminę Radymno.  Realizacja inicjatywy ma zagwarantować stałą dostawę wody mieszkańcom miasta i gminy na wypadek awarii jednego z SUW.  Ponadto burmistrz zapowiedział wykonanie dokumentacji przebudowy szeregu miejskich dróg. Niewykluczone, że w przyszłym roku wyremontowana zostanie też ul. Dolna – inwestycja ta uzależniona jest jednak od powodzenia wniosku o dofinansowanie, złożonego przez Miasto Radymno do Funduszu Dróg Samorządowych.

–  Myślę, że wykonanie tych zadań w znaczny sposób poprawi komfort życia mieszkańców w naszym mieście – puentował swoje wystąpienie burmistrz.

Obok przyjęcia dokumentu regulującego dochody i wydatki, Rada Miasta procedowała kilka innych istotnych uchwał. Wiele uwagi poświęcono gospodarce odpadami. Radni zdecydowali, że część kosztów systemu gospodarowania odpadami pokryte zostanie z dochodów własnych miasta, co pozowali uniknąć podwyższenia stawek opłat za wywóz śmieci dla mieszkańców w roku 2021. Zaaprobowali także zamiar wprowadzenia systemu identyfikacji worków i pojemników na  odpady za pomocą etykiet  z kodami kreskowymi, co ma usprawnić system selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta.

Wśród procedowanych uchwał znalazły się też dwie dotyczące wynagrodzeń w samorządzie. Radni zadecydowali o podniesieniu uposażenia Burmistrza Miasta zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, a następnie odrzucili projekt uchwały zmniejszającej różnice w wysokości diet przewodniczących komisji i radnych niepełniących żadnych dodatkowych funkcji.