Miasto Radymno realizuje projekt:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem ETAP II, dwóch boisk do gry w bule oraz obiektów małej architektury w miejscu publicznym

 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wybudować ciąg pieszo-rowerowy o długości 196 m, oraz obiekty małej architektury takie jak: ławki, kosze na śmieci, tablice z regulaminem, betonowy stół do gry w szachy, drążki gimnastyczne, drabinka pozioma, poręcze niskie, poręcze wysokie, pomost z belką, belki góra-dół, równoważnia, zestaw do brzuszków. Przedmiotowy projekt jest kontynuacją koncepcji zagospodarowania terenu wokół zalewu i zrealizowanych już inwestycji.

Wartość projektu: 134 412,00 zł
Kwota dofinansowania: 85 526,00 zł

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

ciąg pieszy nad ZEK-iem - etap II