Przebudowa ulic Akacjowej, Jana Pawła II, Jagodowej

Całkowita wartość projektu – 1 077 412,08 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 329 652,66 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 646 447,00 zł

wkład własny – 101 312,42 zł

Przebudowa ulic Zimowej, Jana Pawła II, Pogodnej

Całkowita wartość projektu – 1 487 328,53 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 340 545,34 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 892 397,00 zł

wkład własny – 254 386,19 zł