Dobre wieści dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR zamieszkujących Radymno. Miastu udało się doprowadzić do pozytywnych rozstrzygnięć w  Konkursie Grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Pozyskane środki pozwolą na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, który umożliwi pracę zdalną dzieciom z rodzin popegeerowskich .

Miasto Radymno otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 176 800,00 zł.