Instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę z dużym dofinasowaniem będą mogli pozyskać za pośrednictwem naszego Urzędu Miasta mieszkańcy Radymna w najbliższym czasie. Wszystko za sprawą środków, które naszej Jednostce Samorządu Terytorialnego udało się pozyskać we współpracy z Miastem Przemyślem.

Uchwałą z dnia 8 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrał do dofinansowania wniosek Miasta Przemyśla przygotowany w partnerstwie z Miastem Radymno pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna”. W ramach przedsięwzięcia oba samorządy pozyskały niebagatelną kwotę 7 452 879,84 zł. Do mieszkańców Miasta Radymna trafi 1 683 757,35 zł.

Wniosek złożony został jeszcze w roku 2016 w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE „Projekty Parasolowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. W pierwszym rozdaniu nie udało się pozyskać wsparcia, jednak wobec pojawienia się dodatkowych środków z programu REACT-EU, wspólny wniosek Przemyśla i Radymna został zakwalifikowany do dofinansowania.

W związku z powyższym pierwszeństwo w skorzystaniu z przyznanych środków będą mieć mieszkańcy Radymna, którzy w owym czasie zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie. Obecnie do tych osób zostały skierowane pisma z prośbą o potwierdzenie aktualności wcześniejszych deklaracji.  O dalszych krokach dotyczących realizacji projektu będziemy informować w najbliższym czasie.

UWAGA!

Jedynymi osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna” są pracownicy Urzędu Miasta Radymna. Na obecnym etapie jego realizacji nie są podpisywane żadne umowy na wykonawstwo. Przestrzegamy przed nieuczciwymi praktykami firm zajmujących się dostawami i instalacją OZE, które mogą próbować pozyskiwać klientów, bezzasadnie powołując się na wyżej wymieniony projekt realizowany przez Miasto Radymno.