Miasto Radymno realizuje projekt pn.
„Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie”

Projekt współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia”, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 839 956,49 zł

Głównym celem niniejszego projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku ochrony zdrowia w Radymnie, dzięki której nastąpi redukcja zużycia energii końcowej.

W ramach inwestycji planuje się m.in.:

  • docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,
  • docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
  • docieplenie stropu piętra,
  • wymiana okien na energooszczędne,
  • wymiana drzwi na energooszczędne,
  • modernizacja systemu C.W.U., montaż wiszących kotłów gazowych kondensacyjnych,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • wymianę pokrycia dachu.

Mapa dotacji UE

modernizacji energetyczna przychodni