specjalistyczne usługi opiekuńcze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie realizuje projekt
Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych
kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 16 rodzin z terenu Radymna. Projekt oferuje:

  • diagnozę problemową,
  • wsparcie psychologa,
  • wsparcie specjalistyczne dostosowane do zdiagnozowanych  potrzeb (logopeda, terapeuta zajęciowy, psycholog dziecięcy, terapia taktylna/terapia integracji sensorycznej),
  • trening kompetencji życiowych dla dorosłych i dzieci,
  • trening integracji emocjonalnej.

Ponadto rodziny biorące udział w projekcie współpracować będą z asystentem rodziny oraz liderem grupy wsparcia.

Grupy docelowe – rodziny z terenu miasta Radymna przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2018 r. do 31 marca 2020 r.

Wartość projektu: 554 050,63 zł
Dofinansowanie z UE: 508 129 zł

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radymnie (ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, tel. 16 628 12 73, e-mail mopsradymno@wp.pl)