Pragnę podziękować mieszkańcom Radymna za ich bezprecedensowe zaangażowanie w pomoc uchodzącym przed wojną Ukraińcom.

Wobec sytuacji przerastającej nasze największe obawy wykazaliście się empatią, ofiarnością, poświęceniem i pracowitością. Informacje o Waszych aktywnościach na rzecz uchodźców podejmowanych indywidualnie i w sposób zorganizowany napawają dumą, wywołują wzruszenie, dodają otuchy i energii do dalszych działań.

 

Jestem przekonany, że sprawdzian z człowieczeństwa zdaliście celująco jako społeczność, jednak w sposób szczególny pragnę podziękować Pani Barbarze Sługockiej, członkom Stowarzyszenia Rozwoju Radymna Galeon, dyrekcji, kadrze pedagogicznej i uczniom Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie, a także proboszczom obu naszych parafii.

 

Jednocześnie apeluję abyście nie ustawali w wysiłkach. Kryzys humanitarny wywołany przez inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę będzie miał długofalowe skutki, jego zażegnanie wymagać będzie od nas wszystkich utrzymania tego ogromnego nakładu sił. Pamiętajmy, że wyzwanie, które przed nami stoi to bardziej maraton niż sprint.

 

Burmistrz Miasta Radymna

Mieczysław Piziurny