Miasto Radymno otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 176 800,00 zł.