Trwa opracowywanie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radymna na lata 2022-2025”. Dla potrzeb tego opracowania konieczne jest przeprowadzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych, w związku z czym prosimy mieszkańców Radymna o wypełnienie poniższej ankiety.