Burmistrz Miasta Radymna ogłasza dodatkowy nabór do projektu parasolowego na wykonanie:

instalacji OZE obejmującej montaż kotłów na biomasę o poniższych parametrach:

– kocioł na biomasę o mocy 10 kW
– kocioł na biomasę o mocy 20 kW
– kocioł na biomasę o mocy 30 kW

 

Ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miasta do 28.03.2022 r. do godz. 15:00.

Ankietę doboru technicznego można złożyć osobiście w budynku Urzędu Miasta Radymna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: sekretariat@radymno.pl. W przypadku przesyłania ankiety mailem należy pamiętać, aby był to skan podpisany przez upoważnioną osobę, plik załącznika musi być nazwany w następujący sposób „nazwisko_ ankieta_rezerwa OZE”  (kolejność wpisywania danych jest ważna). Takie same dane należy umieścić w tytule maila.

Wszelkich informacji w w/w zakresie udzielają pracownicy Urzędu Miasta Radymna:

Anna Sobieraj – Łapisz, pokój nr 26, telefon 16 628 24 17 wew. 34

Ankietę doboru technicznego można pobrać również tutaj:

Download