Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji na wymianę źródła ciepła lub prac z zakresu termomodernizacji swojego domu do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Celem spotkania jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących programu, przedstawienie warunków jakie trzeba spełnić aby uzyskać dotację oraz aspektów technicznych związanych z realizacją działań podlegających dofinansowaniu.

Więcej informacji odnośnie programu można uzyskać pod adresem https://czystepowietrze.gov.pl/

Spotkanie odbędzie się 30.03.2022 r. o godzinie 15:30 w siedzibie Urzędu Miasta Radymna przy ulicy Lwowskiej 20 – sala lustrzana.