Miasto Radymno zamierza w 2022 r. złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Radymna. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie 100% kosztów kwalifikowanych, w tym dotacja ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW w Rzeszowie oraz z budżetu Miasta Radymna.

 

W ramach zadania zostaną pokryte w całości koszty związane z odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zwierających azbest, zdeponowanych na posesjach.

UWAGA!

DOFINANSOWANIEM NIE BĘDĄ OBJĘTE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM I MONTAŻEM NOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH.

Zainteresowane osoby posiadające na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest, które chciałyby usunąć je w sposób legalny korzystając z dotacji na ten cel, mogą  składać wnioski w Urzędzie Miasta Radymna do 8 kwietnia 2022.

Wszystkie niezbędne dokumenty  są dostępne do pobrania poniżej  lub w Urzędzie Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pok. nr 2.

Z uwagi na to, że liczba wniosków realizowanych w 2022 roku jest zależna od wysokości kwoty uzyskanej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej  w Rzeszowie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Urzędzie Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pokój nr 2, tel. (16) 628 15 89 wew. 40 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

PLIKI DO POBRANIA:

Download
Download
Download
Download
Download