W sobotę 2 kwietna do życia, po „COVID-owej” przerwie powrócił Podkarpacki Przegląd Chórów – Pieśni Pasyjne.
Organizatorzy, a więc Centrum Kulturalne w Przemyślu, Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie, Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Radymnie oraz rzeszowski oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr pragną przywrócić znaczenie marki przeglądu na podkarpackiej mapie wydarzeń kulturalnych, mają jednak świadomość, że będzie to wymagało czasu i wiele pracy.
Wysiłek ten w liście skierowanym do zebranych, a odczytanych na wstępie przez dyrektorkę tutejszego MOK Dorotę Gunię docenił Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny. „Na ręce organizatorów składam wyrazy mojej wdzięczności wszystkim dyrygentom, chórzystom i którzy podjęli trud przygotowania się i wystąpienia na naszym Przeglądzie. Wasza praca służy rozwojowi kultury na szczeblu lokalnym propagując przy tym piękno i dobro. Już tylko z tego tytułu zasługuje na wyróżnienie i szacunek. Niech wasz wysiłek spotyka się z należytym zrozumieniem i potrzebnym wsparciem” – pisał Burmistrz.
W XIV edycji Podkarpackiego Przeglądu Chórów – Pieśni Pasyjne wzięło udział 3 zespoły: chór Michael z Kańczugi, chór Cantilena z Radymna oraz chór Alba Cantas z Rzeszowa. Ostatecznie jury nie przyznało głównej nagrody. Drugie miejsce ex aequo zajęły chóry Michael oraz Alba Cantas. Chór Cantilena z Radymna został sklasyfikowany jako trzeci.