W dniach 20, 21, 28 i 29 kwietnia 2022 r. odbędą się Zebrania ogólne mieszkańców, podczas których zostaną wybrani przedstawiciele poszczególnych osiedli na następną kadencję.

Terminarz zebrań:
Osiedle Nr 4 – 20 kwietnia 2022r. (Środa) o godz. 18:00 w siedzibie Świetlicy WZRASTANIE w Radymnie, os. Jagiełły 1

Osiedle Nr 1 – 21 kwietnia 2022 r. (Czwartek) o godz. 18:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie przy ul. Lwowska 16

Osiedle Nr 2 – 28 kwietnia 2022r. (Czwartek) o godz. 18:00 w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie,ul. Złota Góra 13

Osiedle Nr 3 – 29 kwietnia 2022r. (Piątek) o godz. 18:00 w siedzibie Zarządu Ogrodów Działkowych „RELAX” w Radymnie, ul. Budowlanych 45a

Informacja:
Zgodnie ze Statutem Osiedla dla dokonania ważnego wyboru organów Osiedla na Zebraniu Mieszkańców Osiedla wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców Osiedla posiadających czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Miasta.
O ile w wyznaczonym terminie nie zbierze się niezbędne quorum, wybory zostaną przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu w nowym terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu.
Uchwały podejmowane w nowym terminie są prawomocne.

Informacja:
Osoby posiadające czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Miasta, zamieszkałe na terenie Osiedla, a nieuwzględnione w rejestrze wyborców mogą zgłaszać wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców najpóźniej na pięć dni przed terminem wyborów (zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Miasta Radymna pok. Nr 23). Wniosek powinien umożliwiać zweryfikowanie czy dana osoba na stałe zamieszkuje na obszarze Osiedla.

Granice osiedli:

Granice Osiedla Nr 1 określają ulice: Stefana Batorego, Bema, Cicha, Gruszki, Grunwaldzka, Kościuszki, Kilińskiego, Krasińskiego, Kołłątaja, Legionów, Lwowska od nr 1 do rzeki Rada, 3-go Maja, Mickiewicza, Czesława Miłosza, Nadbrzeżna, Narutowicza, Cypriana Kamila Norwida, Okrzei, Elizy Orzeszkowej, Polna, Piekarska, Piłsudskiego, Rejtana, Rynek, Słoneczna, Spisówka, Sienkiewicza, Strażacka, Słowackiego, Jana III Sobieskiego, Szopena, Zachariasiewicza, Zarzecze, Zamknięta, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Stefana Żeromskiego.

Granice Osiedla Nr 2 określają ulice: Akacjowa, Błonie, Dolna, Jagodowa, Jesienna, Kasztanowa, Kolejowa, Królowej Jadwigi, Jana Pawła II, Letnia, Lwowska od rampy do ul. Dolnej, Młynarska, Pogodna, Sportowa, Wiosenna, Wietrzna, Wiśniowa, Zimowa, Złota Góra.

Granice Osiedla Nr 3 określają ulice: Budowlanych, Lwowska od rzeki Rada do ul. Dolnej, Piaskowa, Plażowa, Rybacka, Sanowa, Zasanie, Zielona.

Granice Osiedla Nr 4 określają ulice: Osiedle Jagiełły, Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kazimierza Wielkiego.

Zarządzenia Burmistrza Miasta Radymna:

Dla Osiedla Nr 1:
Zarządzenie ws. powołania zespołu ds. przeprowadzenia wyborów,
Zarządzenie ws. zarządzenia wyborów i ustalenia terminu ogólnego zebrania mieszkańców

Dla Osiedla Nr 2
Zarządzenie ws. powołania zespołu ds. przeprowadzenia wyborów,
Zarządzenie ws. zarządzenia wyborów i ustalenia terminu ogólnego zebrania mieszkańców

Dla Osiedla Nr 3
Zarządzenie ws. powołania zespołu ds. przeprowadzenia wyborów,
Zarządzenie ws. zarządzenia wyborów i ustalenia terminu ogólnego zebrania mieszkańców

Dla Osiedla Nr 4
Zarządzenie ws. powołania zespołu ds. przeprowadzenia wyborów,
Zarządzenie ws. zarządzenia wyborów i ustalenia terminu ogólnego zebrania mieszkańców