Z okazji Dnia Strażaka, Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz  funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności tym z terenu Miasta Radymna składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej służbie.

Codziennie ratujecie  życie, zdrowie i mienie ludzkie, niesiecie pomoc potrzebującym lub trwacie na posterunku, gotowi w każdej chwili stawić czoła wszelkim wyzwaniom właściwym waszej profesji. Przyjmijcie zatem wyrazy wdzięczności, którą czujemy wobec Was i Waszej pracy każdego dnia, a w Dniu Strażaka mamy okazję ją głośno wyrazić.

Niech święty Florian, patron wszystkich strażaków, czuwa  nad Wami w służbie i prowadzi w każdej sytuacji.