Do Urzędu Miasta wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego
w pozakonkursowym trybie udzielania dotacji

Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa na rzecz szkolenia w zakresie sportów wodnych

Tytuł zadania publicznego: pozyskanie sprzętu do zabezpieczenia szkoleń żeglarskich

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego: 5 000 zł.

Oferent: Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „ZEK Radymno”

Termin realizacji zadania: 1 lipca 2022 r. – 30 września 2022 r

Do pobrania:
  • Invalid download ID.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do p. Marty Krukowskiej-Luft (tel. 16 628 15 89 wew. 21, e-mail: oswiata@radymno.pl) w terminie do 30 maja 2022 r.