Mszą koncelebrowaną przez proboszcza parafii pw. Św. Wawrzyńca, wikarego ks. Tomasza Smotera oraz Kanclerza Kurii Metropolitalną w Przemyślu ks. Bartosza Rajnowskiego uczciliśmy dziś 25-lecie posługi kapłańskiej ks. Grzegorza Kowalczyka.

Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny osobiście złożył jubilatowi życzenia podczas czwartkowych obchodów 30. rocznicy istnienia Samorządu Miasta Radymna. Dziś w jego imieniu kwiaty oraz list gratulacyjny czcigodnemu kapłanowi wręczyli Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Pacek oraz Skarbnik Janina Kaczmarz.

Życzymy drogi Jubilacie kolejnych wielu lat posługi, nieustającej Łaski Bożej i wszelkiej pomyślności w Twoich zamierzeniach.