Na dzień 24 czerwca przypada w 2022 zakończenie roku szkolnego. Czas wytężonej pracy podsumowano we wszystkich placówkach edukacyjnych znajdujących się na terenie miasta.

Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939. Spotkanie w budynku szkoły poprzedziła msza św., potem na dziedzińcu placówki zebrała się całą szkolna społeczność: dyrekcja, grono pedagogiczne uczniowie, a także goście – obok  wspomnianego Burmistrza także Członek Zarządu Województwa Anna Huk.

Na wstępie poczet sztandarowy składający się dotychczas z uczniów najstarszych klas, kończących w tym roku swoją edukację w placówce, przekazał sztandar szkoły swoim młodszym kolegom. Następnie po kilku słowach wstępu, wygłoszonych przez dyrektora Pawła Kalisza, który podkreślał trud pracy, ale i wyliczał sukcesy i osiągniecia uczniów i nauczycieli w minionym roku szkolnym nastąpiła ceremonia wręczenia nagród dla uczniów mogących się poszczycić szczególnymi osiągnięciami w nauce i nie tylko. W tym gronie szczególne wyróżnienie dotknęło Joannę Pałeczkę i Mateusza Króla, którym nagrody wręczył Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny.

Wszystkim uczniom życzymy udanych, beztroskich a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

[rl_gallery id=”11297″]