29 czerwca br. odbyła się XLVI sesja Rady Miasta Radymna. W jej trakcie Radni jednogłośnie udzielili absolutorium oraz wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Radymna. Decyzja ta poprzedzona była analizą raportu o stanie Miasta Radymna, sprawozdań: z wykonania budżetu i finansowego Miasta Radymna oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także Komisji Rewizyjnej dotyczących wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego.

 

– Chciałbym państwu podziękować za to, że doceniliście moją prace w roku 2021  myślę, że możemy mieć satysfakcję z tego, że udało się nam coś dla miasta zrobić – mówił tuż po udzieleniu mu absolutorium Burmistrz Mieczysław Piziurny. –  Zarówno wysokiej radzie, jak i mnie przyświeca jeden cel: spełnić oczekiwania naszych wyborców, naszych mieszkańców, po to żeby im się żyło lepiej w naszym mieście i  to, z roku na rok, udaje nam się coraz pełniej wykonywać – dodawał.  Przy okazji podziękowań dla radnych Burmistrz docenił też trud pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.  – Oczywiście nie udałoby mi się tego dokonać, gdyby nie zespół moich współpracowników, w osobach Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Pani Mecenas, kierowników referatów. Wszystkim Wam bardzo dziękuję i musze podkreślić, że współpraca w tym zespole jest bardzo dobra– uzupełniał Burmistrz. – Dziękuje też dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, za to, że dbacie o to, żeby nasi mieszkańcy mieli zapewnioną ofertę oświatową, kulturalna czy infrastrukturę komunalna miasta na wysokim poziomie – dodawał. W swoim wystąpieniu przypomniał o trudnościach roku 2021 związanych z pandemią, zwrócił też uwagę na, nie zawsze dostrzegany, aspekt tych czasów. – Pandemia 2021 była problemem dla naszych przedsiębiorców i w tym miejscu chcę im podziękować za to,  że mimo tak trudnych czasów, odprowadzanie przez naszych przedsiębiorców podatków było bardzo systematyczne i nie zagroziło zachwianiem  finansów miasta.  Na pewno było to dla nich  wyrzeczenie – zauważył burmistrz.

 

Kończąc M. Piziurny zapowiedział kontynuacje polityki inwestycji i rozwoju miasta. Przypominając o planach wchodzących w kluczowe fazy realizacji, a więc remonty 8 ulic na terenie miasta, przywrócenia funkcji edukacyjnych budynkowi dawnej szkoły podstawowej przy ul. Lwowskiej,  czy budowę skateparku nakreślił plany remontu elewacji budynku mieszczącego urząd miasta i przyległych terenów, oraz poinformował o opracowaniu dokumentacji na ulice Sienkiewicza, Zachariasiewicza, Gruszki Narutowicza, Szopena, Okrzei, Cichej, Legionów, która w przyszłości może wydatnie ułatwić realizację remontów tych dróg gminnych.