W czwartek 30 czerwca Mieczysław Piziurny Burmistrz Miasta Radymna, przy kontrasygnacie Skarbnik Janiny Kaczmarz podpisał umowę na wykonanie remontu budynku w kompleksie koszarowym przy ul. Lwowskiej. Zadanie wykona firma MK-Budowy Sp. z o.o. z siedzibą w Tyniowcach. W procedurze przetargowej jej oferta opiewająca na 7 240 664,89 została uznana za najkorzystniejszą.

Roboty, które powinny rozpocząć się wkrótce (8 lipca wykonawca przejmie plac budowy) obejmować będą kompleksowy remont budynku, a więc m.in. wymianę dachu, odnowienie elewacji, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wewnątrz budynku gruntowną modernizację i przebudowę, dostosowującą je do współczesnych wymagań i standardów przejdą wszystkie pomieszczenia, które na koniec wyposażone zostaną we wszystkie sprzęty niezbędne do funkcjonowania szkoły w budynku. Zgodnie z umową wykonawca ma 540 dni na wykonanie prac.

Podpisanie umowy to kolejny ważny krok w zapowiadanej już od pewnego czasu przywrócenia obiektowi funkcji edukacyjnych i stworzenia przy Lwowskiej kompleksu szkół.