Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny zaprasza wszystkich mieszkańców do składania projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2023.

Rusza druga edycja Budżetu Obywatelskiego. Podobnie jak przed rokiem mieszkańcy mogą zadecydować o przeznaczeniu 100 tys. zł z budżetu Miasta Radymna. Przypominamy, że projekty do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych z takich dziedzin jak:

  • Budowa, modernizacja lub remont ulic chodników, parkingów, oświetlenia;
  • Budowa modernizacja lub remont obiektów służących uprawianiu sportu czy rekreacji np. boisk, placów zabaw, a także wyznaczanie tras turystycznych lub do nordic walking;
  • Modernizacja i remont budynków użyteczności publicznej
  • Urządzenie i modernizacja terenów zielonych, ustawianie ławek, przyrządów do ćwiczeń czy zabawy

 

Jak złożyć propozycję do Budżetu Obywatelskiego?

Wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający propozycję zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego można złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pokój nr 14, I piętro lub wysłać na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Miasta Radymna na rok 2023 – formularz zgłoszeniowy” lub wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres – sekretariat@radymno.pl

Formularze zgłoszeniowe dostępne tutaj

ZŁÓŻ PROJEKT!!!

Zgłoszenia przyjmujemy od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku.

Uchwała zawierająca regulamin, terminarz wzory formularzy i kart do głosowania poniżej:
UCHWAŁA NR XLIV/305/2022 RADY MIASTA RADYMNA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Radymna w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2023