Jeszcze w tym roku w granicach miasta przybędzie nowy odcinek drogi. 7 lipca br. w Rzeszowie została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Wicemarszałka Piotra Pilcha i Członkinię Zarządu Annę Huk a Miastem Radymno, reprezentowanym przez Burmistrza Mieczysława Piziurnego, potwierdzająca przyznanie dotacji na realizację zadania pn. „budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 535/2, 534/2, 533/2, 528/1, 527/2 526/2 515/2”. Chodzi o odcinek drogi znajdujący się u zwieńczenia ulicy Piaskowej przeciwległy do niedawno powstałej drogi dojazdowej do terenów ROD Relax.

Wspomniana dotacja wynosi 82 334 zł, przy czym wkład własny Miasta Radymna w montażu finansowym przedsięwzięcia będzie zależny od wyniku procedury przetargowej, wyniesie jednak nie mniej niż 20 procent wartości przedsięwzięcia.