Zmiany w budżecie miasta były głównym tematem XLVII sesji Rady Miasta Radymna, zwołanej 15 lipca w trybie nadzwyczajnym. Wśród nich za najistotniejszą należy uznać tę związaną z wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna”.

Ponadto Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Radymna. Oznacza to, że na remont elewacji ściany od strony prezbiterium Kościoła Parafialnego pw. Wawrzyńca w Radymnie z budżetu miasta przekazane zostanie 30 tys. zł. Dodajmy, że prace przy świątyni mają polegać na oczyszczeniu ścian, gzymsów i listew, skuciu zmurszałego tynku, gruntowaniu preparatami, odtworzeniu gzymsów i listew, wykonaniu i wzmocnieniu tynków włókniną, szpachlowaniu ścian oraz wykończeniu powierzchni przez malowanie.

[rl_gallery id=”11671″]